Privacy Verklaring

Ambt Delden Augustus 2019

Verwerken van persoonsgegevens
Bij de uitvoering van werkzaamheden verwerkt Daan bv persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je veelal zelf, doordat je gebruik maakt van de diensten van Daan bv en/of omdat je deze invult bij het contactformulier op de website. Daan bv verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

 

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van het contactformulier op www.Daan bv.nl, het sturen van een e-mail of het indienen van een terugbelverzoek laat je persoonsgegevens bij Daan bv achter. Daan bv bewaart en gebruikt uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven gegevens om je vraag te beantwoorden en/of om de door jou gevraagde dienst te kunnen uitvoeren. Ook wanneer je bij Daan bv een opdracht plaatst, wordt bij de uitvoering daarvan gebruik gemaakt van je persoonsgegevens.
Bewaren van persoonsgegevens Daan bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Je persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 

Verstrekking aan derden
Daan bv verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies
De website www.Daan bv.nl is cookie vrij. Daan bv registreert geen gegevens van bezoekers over het gebruik van deze site.

Social media
Op www.Daan bv.nl zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden door Daan bv zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daan bv houdt zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Uiteraard heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via d.klaassen@Daan bv.com. Daan bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Daan bv heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

d.klaassen@daanbv.com

06 515 606 73

©2019 DAAN bv